Juridische teksten

Bijvoorbeeld:
- (algemene) notariële akten;
- statuten(wijzigingen);
- volmachten;
- huwelijksvoorwaarden;
- dagvaardingen;
- overeenkomsten;
- verklaringen van erfrecht en testamenten;
- vonnissen;
- rechtshulp- en uitleveringsverzoeken;
- opsporingsbevelen;
- politiedossiers.