Wie

Ik ben geboren in Roses, Spanje, als kind van Nederlandse ouders. Daardoor groeide ik op in een tweetalige omgeving. Zelfs een drietalige omgeving, want Roses ligt in Catalonië. Op mijn achttiende verhuisde ik naar Nederland om Kunstgeschiedenis en Klassieke Archeologie te studeren, eerst in Utrecht en vervolgens in Amsterdam, waar ik in 1996 afstudeerde, met Italiaans als bijvak. Hierna besloot ik alsnog mijn talenkennis te benutten en de vertalersopleiding te volgen aan de Hogeschool voor Tolken en Vertalers (ITV) te Utrecht, waar ik in 1999 afstudeerde, met Spaans als moedertaal.

Ik ben beëdigd door de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Tolken en Vertalers (NGTV). Ik sta tevens ingeschreven in het Kwaliteitsregister Tolken en Vertalers (KTV) van het Ministerie van Justitie. Mijn vakkennis houd ik up-to-date door middel van het volgen van workshops, cursussen en seminars en ik onderhoud contact met collega vertalers door deelname aan workshops, vertalersdagen en vertalersfora. Daarnaast werk ik nauw samen met een aantal vaste collega vertalers met verschillende specialisaties, die ik zowel inzet voor teksten die niet binnen mijn eigen vakgebied vallen (bijvoorbeeld technische vertalingen), als voor de revisie van eigen vertalingen (kwaliteitscontrole door tweede vertaler, het zog. "vier-ogen-principe").

Ook in mijn vrije tijd hou ik mij met taal bezig, door het schrijven van gedichten en korte verhalen, zowel in het Nederlands als het Spaans. Ik heb verschillende cursussen creatief schrijven gevolgd, en een aantal modules aan de Schrijversvakschool in Amsterdam.

Kortom, taal is echt mijn ding!

Nadine Münninghoff